GPS-position på fordon och platser. Sortera, planlägg, ruttoptimera och signalera periodens arbeten

Med XTRAKK fleet management system blandar du enkelt information om fasta platser/installationer/kunder och rörliga ikoner för fordon utrustade med GPS-sändare.  Sortera, Planlägg, Ruttoptimera och Signalera periodens arbeten som skall utföras eller kunder som skall besökas. Kombinera och signalera status, dokument och bilder på fasta platser och installationer, det kan vara t.ex. besiktningsbilder, drift och underhållsinstruktioner för en plats m.m . Med rutt …

GPSlogik AB launches setPOS – a mobile tracking innovation

Skövde Sweden, Jan. 18, 2014 − GPSlogik AB, a european leader of tracking solutions for logistics and manufacturing, has launched a new type of monitoring device and service management for international logistics flows. Unique advantages of the invention are its cost-efficiency. GPSlogik AB launches setPOS – a mobile tracking innovation that challenges traditional GPS and barcode logistics solutions  A unique and …

Ett fordon, flera förare – här är lösningen

Med en personlig RFID-tag görs identifiering av föraren automatiskt och bokförda mil och tider blir rapporterat på en kombination av förarens/fordonets identitet. Körjournalen blir med andra ord rätt registrerad från början vad gäller tider, förare och körda kilometer både i tjänst och privat.  

Hantering av slambrunnar som ger affärsnytta

Case Study : Att arbeta med onlinekarta i fordonen som verktyg för positionering av +4000 slambrunnar i Örebrotrakten Uppdragsgivare: Transport / speditionsföretag i Sverige Syfte: Att enklare kunna hitta och dirigera fordon som arbetar med att tömma slambrunnar. Automatisk faktureringsunderlag överförs direkt från slamfordonen via mobilnätet till företagets servrar.      Behovet Transportbolaget har ansvar för tömning av +4000 slambrunnar …

Kostnadseffektiv dirigering av servicefordon till arbetsplatser

Case Study:  Nationell serviceorganisation med 32 servicefordon som servar ~4000 mobilmaster  Uppdragsgivare: En nationellt telekombolag .   Syfte: Att kunna planera och dirigera verksamheten utifrån servicepersonalen aktuella position och felanmälda mobilmast.    1         Behovet En nationell teknikorganisation med 32 servicefordon som utför service på 4000 mobilmaster i Sverige.  Företaget vill kunna ha möjligheten att kunna se och signalera vart …

Att följa globala leveranser från fabrik till kund

Case Study: Global leveranskontroll med GPS-sändare monterade på “tunga maskiner” Uppdragsgivare: Tillverkande företag i Sverige, representerade “worldwide” Syfte: Att kunna spåra och övervaka leveransen av maskiner, leveransen tar oftast mer än 6 månader, ibland 2 år.   Behovet   Det tillverkande företaget levererar ungefär 1500 maskiner årligen, de flesta väger mer än 20 ton. Trots den massiva storleken tappas maskiner …

setPOS™, GPS-position på batterilös utrustning

Case Study:  GPS-position på fältplacerad utrustning som saknar eget batteri Uppdragsgivare: Global kabeltillverkare, leverans sker på kabeltrummor som ingår i ett retursystem   Syfte: Att kunna positionera levererade kabeltrummornas plats på onlinekarta/mobil och samt leveransstatus för effektiv logistikplanering.     1          Behovet En global kabeltillverkare har över 5000 kabeltrummor i omlopp i Sverige under de frostfria månaderna. Kabeltrummorna körs ut till …

Effektiv GPS spårning av trailers och containers

Case Study : GPS spårning av trailers och containers i Europa Uppdragsgivare: Transport / speditionsföretag i Sverige Syfte: Att spåra och övervaka trailers och containers   Behovet   Transportbolaget har över 1000 trailers vilka körs till olika kundsiter och där står parkerade för lossning och/eller lasting i dagar eller t.om veckor. Bolaget har också containers för avfallshantering. Företaget har två specifika …

Visualisera pågående arbetsuppgifter på en onlinekarta, koppla ihop data med verksamheten

Falck’s bärgningstjänst i Tibro utökar sitt innehav av GPS-sändare i sin fordonspark. Från gemensam uppdragscentral hanteras bilar i Skaraborg, Örebro och Helsingborgsregionen. Med GPS-position på rullande bärgningsbilar och adresser på trasiga bilar som skall hämtas jobbas det effektivare. På samma sätt skulle ditt företag kunna arbeta smartare, ring oss så berättar vi mer om realtids positionering och systemets praktiska dispatch …

LARMA OCH POSITIONERA DIN JOBB-/HANTVERK-/SERVICE – ELLER TRANSPORTBIL

Oberoende om du kallar det din jobb-/hantverk-/service- eller transportbil har du förmodligen lastutrymmet fullt med verktyg och material, ofta till ett mycket högt värde. Om fordonet eller verktygen stjäls förlorar man inkomst och moment, därför tog vi fram ett larmpaket kombinerat med GPS spårning i samarbete med hantverkare och försäkringsbolag! Funktioner  Larmar valfritt antal mobiltelefoner eller larmcentral med GPS-position via SMS. …

Säkra kyltransporter, håll koll på temperaturen och fordonsposition var 15:e sekund

Säkra och miljövänliga kyltransporter med GPS-sändare Transport av matvaror under kontrollerade temperaturförhållanden är självklart. Varje år går mycket mat till kassation på grund av att kyltransporter misslyckats. Med GPSlogiks produkter blir det enkelt och prisvärt att ha kontroll på både lastbilar och matvaror samt att temperaturen håller sig inom godkända temperaturgränser.  Med GPS-sändare i bilarna blir leveranserna både effektivare och miljövänligare. …

GPSlogik AB lanserar en världsnyhet – setPOS™

setPOS™ konceptet ger användaren möjligheter att positionera objekt med en hårdvara du redan äger utan extra simkortsabonnemang. Nu kan du få full kontroll, dygnet runt på all utrustning som transporteras till och från eller finns utplacerad hos kund. Allt som krävs är smartphone-appen setPOS™ Glöm transpondrar och GPS-sändare monterad på din utrustning. Med setPOS™ presenteras en positioneringsplattform som ger full kontroll …