Säkra och miljövänliga kyltransporter med
GPS-sändare och anslutna temperaturgivare


XTRAKK™ Kyltransporter ger full kontroll av temperaturerna i hela transportkedjan av exempelvis livsmedel och läkemedel. Transport av matvaror under kontrollerade temperaturförhållanden är idag självklart. Varje år går mycket mat till kassation på grund av att kyltransporter misslyckats. Med GPSlogiks produkter blir det enkelt och prisvärt att ha kontroll på både lastbilar och matvaror samt att temperaturen håller sig inom godkända temperaturgränser. Med GPS-sändare i bilarna blir leveranserna både effektivare och miljövänligare!

Piccolo STX with up to 6 wired Digital Temperature SensorsAn advanced telematics GPS unit with functionalities such as: GPS, IO’s, driver behavior and engine diagnostics that supports up to six digital temperature sensors with an accuracy of 0.9F (0.5C) to be installed in six separate zones within a refrigerated truck or trailer. The STX can be set to report the temperature in the various zones periodically and/or automatically when the temperature is changing a certain preset percentage from previous reading or when reaching a preset high/low temperature. The Piccolo can also be set to automatically turn ON/OFF the refrigeration unit.
Läs mer

RFTag Wireless Temperature Sensors
A Piccolo Plus with an integrated RFLink reader is installed in the cabin and RFTags with integrated internal or external temperature sensors are installed in each zone of the trailer. The RFTag will send temperature data wirelessly every 30 seconds to the Piccolo Plus that will analyze the data same as described above for the Piccolo STX and will route it to the server.

Piccolo TMX – temperatur övervakning med GPS position!GPS-sändaren TMX är inbyggd i en IP65 vattensäker box med integrerade GPS och mobilantenner. I boxen finns också ett uppladdningsbart lithium back-up batteri en extern extern digital temperatur sensor med +/- 0.5˚ C noggrannhet övervakar temperaturen i t.ex en kyltransport eller frysrum och skickar data på valfritt intervall för visning, lagring och eventuellt larm. Enheten kan ställas in att skicka data på xx sekunder, -minuter, -timmar,-dagar.. Du bestämmer! 5000 temperaturavläsningar med GPS position kan skickas med kraft från det inbyggda uppladdningsbara batteriet innan ny uppladdning behöver göras, om du väljer att ansluta TMX till ett fordons-batteri eller till väggkontakten i ett frysrum finns inga sådan begränsningar
Läs mer

Bilarnas GPS enheter registrerar uppgifter som hastighet, bränsleförbrukning och tomgångskörning i realtid. Med denna kunskap kan man försäkra sig om att chaufförerna kör bränslesnålt och miljövänligt. Via GPS håller systemet också reda på bilarnas exakta position, vilket gör det enklare för transportledningen att omdisponera rutter och se vem som är bäst lämpad för ett uppdrag. Detta leder till en säkrare körning eftersom användandet av mobiltelefoner minskar. De mobila enheterna förenklar även orderhanteringen och efterbearbetningen eftersom alla uppgifter sparas direkt i datorn och blir synligt på webben.

Kontroll på färsk och frysvaror på distans via GPS-tracker.
XTRAKK är ett innovativt, lätthanterligt GPRS / GPS-system, som ger färskvarutransportörer kontroll av sin vagnpark på distans. Med realtidstemperatur, placering och larminformation om sina fordon så ökar deras operativa effektivitet och minskar förekomsten av lastförlust. XTRAKK ger er möjlighet att garantera produktens obrutna kylkedja och leveranser i tid till kund. XTRAKK gps-trackern ger dig tillgång till viktig information om ekipaget och på lasten. Och det användarvänliga, flerspråkiga webbgränssnittet ger verksamhetschefer och logistiksamordnare kontroll över hela kylkedjan och även omfattande uppsättningar av rapporter

XTRAKK erbjuder positionering i realtid via GPS-tracker och även historik om positioner. Via detta kan du bättre hantera din flotta och hålla hög servicenivå till dina kunder. Noggrann lokalisering av din flotta när du vill via karta. Övervaka fordonets rutter genom att spela om resan på en karta.
Geofence funktion för att övervaka in- och utresa för ett område.
Ruttoptimering

Rapporter

XTRAKK ger dig insyn i din flottas bränslenivåer och möjliggör beräkning av bränsleförbrukning. Vid sidan av den här funktionen erbjuder XTRAKK en rad olika standardrapporter. Via dessa fördefinerade rapporter kan du få ut en historia av:

Dina temperaturdata för att uppfylla EU:s förordningar.
Körjournaler
Fjärrnedladning av färdskrivardata
Drift- och alarmdata för att följa utrustningens prestanda och förhindra oplanerade driftstopp.
Dina leveranser och resor baserat på tidigare positioner, Geofence områden, och platser av intresse.
Alla standardrapporter kan schemaläggas så att dem sänds ut dagligen, veckovis eller månadsvis till flera intressenter. Du kan sedan dela viktig information internt eller med dina kunder automatiskt.Dessutom kan alla användare skapa anpassade rapporter. Genom att använda det anpassade rapportverktyget, kan du gruppera och visa all viktig data för din dagliga verksamhet.En instrumentpanelvy finns också tillgänglig. Där kan man se en överblick av 7st nyckeltal/fordon. Denna översikt är anpassningsbar så att användaren själv kan välja vilka tal man vill fokusera på.

Data Integration

XTRAKK är ett flexibelt system som lätt kan integrera data i vilken 3:e parts webbplats eller back-end system som helst.