Fullständig historik på ALLT

adm@gpslogik.se Okategoriserade

All data som anslutna fordon skickar in i våra servrar, sparas. Du kan närsomhelst titta på körningar ur ett historiskt perspektiv. Hur många stopp, hur länge varade stoppen denna dag, hur långt kördes fordonet, vilken väg valdes, hur fort körde fordonet och vartdå.. Allt detta och mycket mer kan du utläsa i XTRAKK’s historik meny.

Dubbelklicka på bilden för HELSKÄRM

bild4