GPSlogik EYE, stöldlarm med GPS position och IR detektor

Stölder ur trailers medför oönskade stillestånd och ökade kostnader för flera aktörer i transportkedjan. Utöver rent ekonomiska aspekter utgör transporter av stöldbegärligt gods en ökad risk för inbrott och överfall. För föraren innebär det minskad trygghet i arbetet. GPSlogik Trailer EYE en användarvänlig larmlösning avsedd för professionellt bruk inom transportsektorn. Produkten bygger på okomplicerad, befintlig och beprövad teknik. Genom ett …

Piccolo Hybrid+ laddningsbar GPS sändare för trailertracking

  Piccolo Hybrid+ The industry’s most advanced & most versatile dual mode GPS unit for Trailer Tracking Featuring a large 7800 mAH rechargeable lithium battery capacity, packaged in a compact IP67 waterproof enclosure the Piccolo Hybrid+ is the ideal solution for: Trailer Tracking, Boat Tracking, Machinery Tracking. Packaged in a robust IP67 waterproof enclosure with a 7800Mamp rechargeable lithium back …

VGR fördjupar sitt sammarbete med GPSlogik AB

VGR’s transportsektion ökar sitt samarbete med GPSlogik som sedan har tidigare levererat utrustning och tjänster till bl.a. Borås och Göteborg. Nu är tiden inne för att fortsätta att optimera transporter på andra orter i regionen.  Leveransen innehåller bland annat modern GPS-teknik och en online mjukvara för att optimera transporter och samtidigt minska miljö belastningen Handlingsprogram för hållbara transporter Med hållbara …

Ny produkt, FM – 500 Blue, GPS-tracker med interna antenner för GPS / GLONASS /GSM

FM – 500 Blue är en GPS-tracker med inbyggda antenner för GPS / GLONASS och GSM-anslutning, utformad för att spåra fordon. Det är möjligt att få information om fordonets position, hastighet , riktning , etc. och överföra data via GSM-nätet. Digitala och analoga ingångar på enheten kan användas för att ansluta olika sensorer / enheter externa. Utgångar hos anordningen kan …

Xmobile nytt komplement till onlinekartan xtrakk

Ibland har man fler förare på samma fordon, för att lösa rapporteringsbehovet har vi tidigare använt RFID brickor och en läsare kopplad till GPS-sändaren. RFID lösningen  innebär krångligare installation samt att det blir en viss åverkan på bilen, vilket inte är önskvärt.  GPSlogik har därför tagit fram ett alternativ, mobile appen Xmobilen som ger dig som användare många fler möjligheter Rapportera …

www.gpslogik.se

Vinterväghållning med GPS stöd

XTRAKK  – uppföljning av vägunderhåll En GPS-tracker ger full koll på alla typer av vägunderhåll och grönyteskötsel. Du får omedelbar koll på vilka gator som är snöröjda, saltade, sandade eller sopade. Allt detta i realtid från kontoret. Full historik på alla arbetsmoment, du kan enkelt utföra t.ex. fakturakontroll om du lejer in tjänster. XTRAKK snökoll är ett system som bygger på …

Digital körjournal i arbetslivet

Förenkla för företaget och föraren Allt fler företag och organisationer ser fördelarna med att använda elektronisk körjournal. Det är bara att starta bilen och köra, under tiden skapas en exakt körjournal som används för att redovisa yrkesfordonens användning till Skatteverket och undvika skönstaxering vid revision. Spara tid och öka service GPSlogik underlättar i verksamheter med brådskande uppdrag som exempelvis transportledning, …

optimeradrutt_navigator

Exportera optimerad rutt till fordonsnavigatorn.

Planera in rätt kompetens till rätt plats vid rätt tidpunkt med den mest effektiva vägen, och få en konkurrensfördel. GPS Logiks produkter kan optimera din arbetstyrka med förbättrade servicenivåer vilket leder till att kunderna blir nöjdare och körsträckan och körtid minskar. GPSLogik har produkter och tjänster som ger den nödvändiga flexibilitet som behövs för att möta en växande efterfrågan, kan vår …

Spårning av godsbehållare och gods

Spårning av godsbehållare och gods

Genom att använda det avancerade XTRAKK-systemet från GPSlogik AB kan nästan vilket gods som helst spåras med batteridrivna GPS-spårningsapparater.  Med ytterligare sensorer kan du, förutom godsets position, få information om följande data: Dörrsensor – identifierar otillåtet inträde i godsbehållaren Temperatur – spåra godstemperaturen Fuktsensor IR detektor,  larma om någon är inne i behållaren Stöt- eller bulspårning för potentiell godsskada Detta …

Aktiv RFID tagg tillsammans med GPS tracker data.

Aktiv RFID – de utökade möjligheternas RFID. Det går inte att lista alla av den aktiva RFID-teknikens möjligheter – fråga oss istället ! Ring 0500 6000 22 Aktiv RFID tagg med GPS-tracker ger stora möjligheter att detektera/logga platser för t.ex. på/avkoppling av trailers med GPS position, ID och tid oerhört kostnadseffektivt. Ring oss för mer information 0500 6000 22 Varför har …

Skanna din märkning med appen och bringa vetskap.

GPSlogiks app kan på 5 sekunder skanna och registrera platsen för en leverans eller utrustning och göra den synlig och sökbar på Google Maps. Vore väl rätt bra om man ställer ut containers och annan utrustning hos kunder. Ikoner på kartan reflekterar ’status’ på utrustningen.  Utförligt rapportsystem och ruttoptimerings funktion om man skall åka till flera addresser och hämta grejer …

GPS körjournal med historik, platsmatchning och aktivitetslogg per plats

En GPS körjournal gör det enklare och sparar mycket tid för dig som förare. Reser du mycket och tycker att det är krångligt att skriva för hand och komma ihåg alla resor som ska faktureras? Upplever du detta som ett stressmoment i den annars fullbokade vardagen? Då är elektronisk körjournal något för dig! GPS körjournal Uppfyller Skatteverkets och Datainspektionens krav! …