Yard and Site Management Solution

Gain visibility and effectively manage gate, dock, assets, yard, shipments, and network operations using GPS technology . At any given time, your project sites and storage yard can hold equipment worth millions of dollars. You depend on that equipment for your livelihood, and when equipment constantly moves in and out, comprehensive equipment tracking is essential. From a single site to …

Kylfrakt, ett hett ämne

GPS Logik XTRAKK™ Vi skapar säkra, övervakade och miljövänliga kyltransporter med GPS-sändare och anslutna temperaturgivare med hög noggrannhet.Alla vill ha säkra kyltransporter med koll på temperaturerna under hela transportkedjan.Transport av matvaror och läkemedel under kontrollerade temperaturförhållanden är idag självklart. Varje år går mycket mat till kassation på grund av att kyltransporter misslyckats. Med GPS Logiks produkter blir det enkelt och …