Umeå Universitetssjukhus säkerställer transportförhållanden för patientprover

Umeå universitets sjukhus i Västerbottens läns landsting säkerställer att analysprover tagna på patienter hanteras på rätt sätt i den mening att avvikelser om temperatur eller posistion genast genererar ett larm. När Postnord hämtar och levererar prover i Västerbottens övervakas transportkedjan elektroniskt mha. trådlösa temperaturgivare.